Jul 1994
          

      Maj - Sep 1995
                          

      Nov 1995
                              

      Mar 1996
                      

      Apr 1997
                  

      Aug 1997
                      

      Jul 1998
                  

              

      Jul 1999

                     

       Juni 2001 Sjösättning dagen före Midsommarafton