KORT PRESENTATION OCH PRISEXEMPEL                        

_________________________________________________________________________  

Campen är belägen i Junosuando i övre Tornedalen 12 mil från Kiruna, 5 mil från Pajala.  Anläggningen ligger på en udde på västra sidan om Tärendö älv, precis vid bifurkationen mellan Torne- och Tärendö älvar. Bifurkation är en unik naturföreteelse; en älv tar vatten från en annan och leder till en tredje. I världen finns ytterligare endast en sådan bildning.
Campen  är liten och kommer så att förbli. Avsikten är att undvika överexploatering av området. Är Ni en grupp om fem eller fler kommer Ni sannolikt att vara ensamma på detta avskilda område.
TRE ÄLVAR erbjuder  fiske i outbyggda älvar, skogsjakt i bevarad miljö med natur- skoginslag samt gås- och sjöfågeljakt inom ett av Tornedalens rikaste områden vad gäller stora vattenytor och sjöfågeltillgång.
Lekfulla arrangemang i form av lerduveskytte med hagelgevär, prickskytte med salongsgevär på löpande älg, kast med yxa etc kommer att anordnas under vistelsen på campen.
Vi erbjuder allt från enkel övernattning till helpension med norrländska specialitéer baserade på renkött, fisk och bär från orten.

Målgruppen är företag för personalträffar kombinerat med fritidsaktiviteter samt jakt- och fiskesällskap. Mer information om fisket, jakten och övriga  aktiviteter  skickas efter begäran.

Paketpriser fiske . Period 13/6 - 15/9

3-10 personer 3 dagars fiske,boende i campens stugor,båt ,guide,fiskekort samt helpension

                                                                                         3 dagar        Varje extra dag                                              

Egen transport till campen                                      Per person  3850 kr          1150 kr
Biltransport från Kiruna flygplats                                               4400 kr         1150 kr
Helikopter från Kiruna flygplats                                                  7150 kr        1150 kr
Ovanstående exklusive guide och transport                                 2530 kr          850 kr
Ovanstående exklusive guide, helpension och transport            1420 kr          470 kr

Paketpriser småviltjakt. Period 25/8 - 30/10                                

2 - 6 personer,3dagars jakt,boende i campens stugor, guide, jaktkort samt helpension.
Jakten kan variera mellan sjöfågeljakt,skogsfågeljakt,ripjakt samt harjakt. Även älgjakt kan erbjudas.

Egen transport                                                                               4400 kr           1450 kr
Biltransport från Kiruna flygplats                                               4950 kr          1450 kr
Helikopter från Kiruna flygplats                                                  7700 kr          1450 kr
Ovanstående  exklusive guide och transport                                2860 kr            950 kr
Ovanstående exklusive guide, helpension och transport            1760 kr            590 kr

Till ovanstående tillkommer avgifter om man vill fiska eller jaga på andra områden än de  som omfattas av Tre Älvar liksom avgifter för andra arrangemang.                                                            

Med vänlig hälsning

Åke Rensgaard

 

       Camp Tre Älvar:  Telefon och Fax: 0980/100 25, Mobil telefon: 070/343 99 38 070/531 49 25
camp311@junosuando.com 
camp311@kiruna.se
www.junosuando.com