Allmänt

Campen är belägen i Junosuando i övre Tornedalen 12 mil från Kiruna, 5 mil från Pajala. Flygplats finns på bägge orter.

Byggnaderna, som består av 3 st vinterbonade stugor , bastu, kombinerad matsal och utbildningslokal samt utegrill, ligger på en udde på västra sidan om Tärendö älv, precis vid bifurkationen mellan Torne- och Tärendö älvar.

Bifurkationen är en unik naturföreteelse; en älv tar vatten från från en annan och leder till en tredje. I världen finns ytterligare endast en sådan bildning.

Campen är liten och kommer så att förbli. Antalet bäddar är 12 st men med boende i s.k. lavvun (samisk kåtatält) kan antalet gäster vid enstaka tillfällen tillåtas uppgå till det dubbla

 

 

 

 

 

 

TRE ÄLVAR erbjuder fiske efter lax, laxöring, harr, sik samt naturfiske i outbyggda älvar, skogsjakt i bevarad miljö med naturskogsinslag samt gås– och sjöfågel-jakt inom ett av tornedalens rikaste områden vad gäller stora vattenytor och sjöfågeltillgång. 

Är du intresserad av bär- och svamp-plockning, strövtåg i naturen , älvturer med kanot eller roddbåt, hittar Du här den perfekta miljön . För den kulturintresserade finns många möjligheter att bekanta sig med den tornedalska järnbruks- och bondekulturen med besök på hembygdsmuseèr eller på konstutställning. 

Lekfulla arrangemang i form av lerduveskytte med hagelgevär, prickskytte med salongsgevär på löpande älg, kast med yxa etc kommer att anordnas under vistelsen på campen. Målgruppen är jakt- och fiskesällskap samt företag för personalträffar kombinerat med fritidsaktiviteter. Enklare utrustning vid möten, som blädderblock och white board, tillhandahålles. 

Mer information om fisket, jakten och övriga aktiviteter skickas efter begäran. 

 Med vänlig hälsning 

  Åke Rensgaard

Camp Tre Älvar:  Telefon och Fax: 0980/100 25, Mobil telefon: 070/343 99 38
camp311@kiruna.se
www.junosuando.com